månadsarkiv: april 2023

Varför behövs en rörmokare i ett område som Solna?

Stockholm är ju en stad med en väldig historia där gamla hus blandas med nyare och det märks framförallt i en stadsdel som Solna där denna mix blir extra tydlig. Dock ska man veta att detta inte är helt problemfritt – de äldre husen kräver ofta extra omsorg och här talar vi både om det rent estetiska och det som man inte ser. Att dessa sköts om på bästa sätt är alltså något som är absolut nödvändigt – dels för att bevara dem för framtida generationer men också för att de – tillsammans med de nyare husen – utgör det som är unikt för just Solna.

Det här är ingenting som man tänker på utan tar för givet, men om man tar ett exempel på hur detta underhåll kan komma att se ut så kan vi ta en rörmokare som exempel. Varför behöver man just en sådan i Solna? Jo, här kan man se att de äldre husen i vissa fall är utrustade med gamla rör och ledningar som har en tendens att spricka och gå sönder – och detta vilken tid på dygnet som helst. Hrä krävs det alltså att en rörmokare snabbt ska kunna vara på plats då – och om – detta inträffar och att denna rörmokare även vet hur husen i Solna fungerar.

Det skiljer sig ju nämligen avsevärt mellan äldre och nyare hus i hur ledningar och rör är dragna och därför ser man alltså helst att en rörmokare kan hantera dessa och vet vad han gör. Att laga ett rör, täppa en läcka eller dra vatten skiljer sig alltså åt från ett äldre hus i Solna mot en nybyggt på Södermalm och därför måste också den rörmokare som ställs inför jobbet vara beredd och utbildad inom detta.

En rörmokare i Solna är snabbt på plats

Dessutom ska man här ta till tidsaspekten som ytterligare en del av förklaringen till varför en rörmokare är nödvändig i en stadsdel som Solna och här kan vi ta ett läckande rör som exempel. Här menar vi alltså inte ett rör som det sipprar lite vatten ur utan ett rör som fullständigt sprungit läck och där man snabbt – för att rädda exempelvis golv och annat i denna äldre lägenhet – måste komma i kontakt med en rörmokare. Har du då en rörmokare som arbetar i just Solna – ja, då är också chanserna större att denne hinner fixa vattenläckan innan det blivit ett verkligt problem. Detta ställt alltså mot att ringa en rörmokare som har sin bas i en annan del av Stockholm.

Tillgänglighet är lite av A och O då det gäller äldre hus i Stockholm som behöver ses över och detta oavsett om det handlar om rörmokare, en snickare eller en målare. Att snabbt kunna vara på plats, veta vad man gör och kunna åtgärda de problem man ställs inför i ett äldre hus i Solna är alltså viktigt för hela stadsbilden och bevarandet av denna. Saker sköter inte sig själva och det är alltså förklaringen till varför en rörmokare i Solna verkligen fyller en viktig funktion.