Författararkiv: Emma

Arborister Stockholm – frågor & svar 

Att fälla träd innebär att man sätter enorma krafter i omlopp. Minsta fel kan innebära en stor risk för skada och tyvärr ser man att åtskilliga personer gör sig illa i samband med trädfällning. 

Dels så handlar det om att trädet kan falla i en annan riktning än planerat och att man som privatperson kan hamna under det. Dels så är motorsågen ett farligt verktyg som, vid felhantering, kan orsaka enorma skador. Dels så handlar det också om risk för att man faller och då i samband med att man klättrar upp för att kapa exempelvis grenar och annat. 

Allt detta är också onödigt sett till att det finns proffs att anlita. Genom att anlita arborister i Stockholm så säkerställer man som privatperson en trygg fällning av träd – samtidigt som man heller inte behöver betala allt för mycket pengar för tjänsten. Kort sagt: arborister i Stockholm bör alltid anlitas om det handlar om trädfällning. 

Här nedan ska vi ge dig lite mer information om detta ämne och göra det genom att svara på några vanliga frågor om arborister i Stockholm – enligt följande: 

Kan jag fälla träd hur som helst? 

Nej, står trädet på din tomt så brukar det vara okej att fälla det – men det kan också kräva ett marklov. Vårt råd är att du alltid kontaktar kommunen innan. 

Varför anlita arborister i Stockholm? 

Av de skäl vi ovan nämnde – plus att det kan handla om att du slipper kapa trädet i fråga. I många fall kan det räcka med att kraftigt beskära ett träd om det handlar om att vissa grenar är sjuka eller om att du vill ha ett bättre insläpp av solsken. Man ska komma ihåg att träd gör väldigt mycket nytta och att en fällning ska ske som sista utväg. 

Vilka extratjänster kan jag anlita arborister i Stockholm för? 

Ska du genomföra en trädfällning så kan du även inkludera exempelvis stubbfräsning, kapning och bortforsling i tjänsten. Det är några exempel på extratjänster som arborister i Stockholm kan erbjuda.