Både trädkrona och rotsystem kan skada huset

Har ni ett träd på er tomt som blivit för stort? Är ni kanske oroliga för att det ska falla över huset vid en storm? Då kan det vara bra att låta en arborist undersöka trädet och kanske ta ned det.

Det finns flera anledningar till att man ibland kan behöva ta ned ett träd som exempelvis om rotsystemet riskerar att skada husgrunden eller vattenledning, skuggar för mycket eller är sjukt och försvagat. Gamla och sjuka träd knäcks lätt eller tappar grenar, vilket kan skada både människor och intilliggande fastigheter.

Det kan vara svårt att själv bedöma i vilket skick ett träd är i, men en arborist kan enkelt ställa diagnos och komma med förslag på lämpliga åtgärder. Vissa trädsjukdomar går att behandla om de upptäcks tidigt, i andra fall kan man behöva såga bort angripna delar eller ta ned hela trädet.

Säker trädfällning

Träd som ska fällas och som står nära bebyggelse och el-ledningar, eller i områden där människor rör sig, ska helst tas ned av ett företag specialiserat på trädfällning i Göteborg. Med hjälp av en lyftkran kan de ta ned trädet bit för bit, så kallad säker trädfällning.

De erbjuder även olika tilläggstjänster som att få trädet bortforslat eller sågat till ved. Man kan även få hjälp med att återställa marken genom stubbfräsning, men också få förslag på passande träd för återplantering. Ta in offerter från några olika företag och jämför priser och tjänster. På själva arbetskostnaden kan man också använda sig av rot-avdraget.