En trafikskola som gör det lätt att ta körkort

Det ska vara lätt att ta körkort och därför har en bra trafikskola personligt engagemang, utökade öppettider och anpassad undervisning så att det är lätt att komma dit och få sitt körkort.

Oftast har man fullt upp med skola eller jobb eller hämtning av barn på dagis. Ska man då dessutom lyckas få in körlektioner i schemat kan det blir stressigt. För att göra det möjligt för alla att ta körkort så har en bra trafikskola lektionstider tidigt på morgonen och på kvällstid.

Vill man komplettera trafikskolans lektioner med att övningsköra privat finns det introduktionskurser för handledare. Det som krävs är att man har haft körkort i fem år och att man fyllt 24, då kan man bli instruktör och övningsköra privat med en elev. Eleven och handledare måste gå samma utbildning och sedan kan man öva tillsammans.

En trafikskola som anpassar undervisningen till ett bra pris

För att göra den privata övningskörningen så bra som möjligt kan instrutruktören följa med på lektioner som eleven har med trafikskolans handledare. Då vet man vilka moment som behöver övas mer och man gör övningarna på samma sätt. Ju mer tid man lägger på privat övningskörning desto billigare blir det att få sitt körkort.

Men alla kan inte följa samma tempo när det gäller att ta körkort. En del har stora kunskaper, andra känner sig osäkra och vill att det ska ta tid. På en flexibel trafikskola anpassar man undervisningen och ser till att alla får vad de behöver för att klara sitt körkortsprov.